Mušov - Brána do Římské říše
CZ EN


 


 

MUŠOV – Brána do římské říše, o. p. s. je neziskovou organizací, založenou za účelem efektivní a koordinované realizace společného obecně prospěšného záměru prezentace archeologického kulturního dědictví na katastrálním území obce Pasohlávky a v jeho okolí. Je společnou platformou zakladatelů, jejíž posláním je dlouhodobě a všemi kulturně-vzdělávacími a popularizačními nástroji zprostředkovávat široké veřejnosti význam a odkaz archeologických a historických památek se zvláštním důrazem na unikátní stopy legií starověké Římské říše.

 

Archeologické památky na katastrálním území zaniklé obce Mušova a dnešních Pasohlávek jsou mimořádnou součástí národního kulturního bohatství, jejich historický význam přesahuje rámce České republiky. Archeologické výzkumy zde již téměř sto let přinášejí na světlo stále nové a často velmi unikátní doklady o životě i zániku různých kultur a etnických skupin od konce poslední doby ledové až po středověk. Mezi těmito památkami svým významem zcela vynikají ty, které zanechalo opakované pronikání římského vojska na územích tehdy osídlených germánským kmenem Markomanů.