Mušov - Brána do Římské říše
CZ EN


 


 

Základním záměrem MUŠOV – Brána do římské říše, o. p. s. je realizace široké škály aktivit, jejichž společným jmenovatelem je prezentace různých dílčích stránek jakož i celkového obrazu doby, v níž právě území dnešních Pasohlávek bylo dějištěm událostí mezinárodního významu, markomanských válek a římské vojenské okupace. Cílovými skupinami těchto aktivit jsou jak obyvatelé regionu, tak i tuzemští a zahraniční turisté všech věkových kategorií. K tomu vhodné zázemí vytváří skutečnost, že je dnes obec Pasohlávky a zvláště její území v bezprostředním okolí Hradiska u Mušova prudce se rozvíjející destinací na lázeňské a wellness aktivity zaměřeného cestovního ruchu.

 

 

Hlavni okruhy činnosti MUŠOV – Brána do římské říše, o. p. s.