Mušov - Brána do Římské říše
CZ EN


 


 

Postupnými a koordinovanými kroky se MUŠOV - Brána do římské říše, o. p. s. snaží o vytvoření zcela nového prvku atraktivity vzdělávacího a kulturně orientovaného cestovního ruchu, který významným způsobem přispěje ke zpestření celkové nabídky a k rozvoji celého regionu. Proto v rámci projektu DG Enterprise Limes Tourism Route plánuje celou oblast naleziště vhodně propojit s turistickými, lázeňskými a wellness cíli formou naučné stezky s tematikou římského vojska, vytvořit informační body s moderními a inovativními formami prezentace nejen lokálních římských památek, ale i širšího tématu římských hranic a jejich památek.